SZKOLENIA

SZKOLENIA

Dla kogo?

Szkolenia z zakresu terapii relacyjnej kierowane są do wszystkich specjalistów pracujących z dziećmi i młodzieżą doświadczających trudności w zakresie funkcjonowania społecznego i emocjonalnego. Podejście relacyjne dedykowane jest m.in. pedagogom, psychologom i przedstawicielom innych zawodów na co dzień spotykających się z osobami ze spektrum autyzmu i ich rodzinami.

Co?

Szkolenie z zakresu terapii relacyjnej pozwala nauczyć się włączać realne działania terapeutyczne w programy edukacyjne dedykowane dzieciom z trudnościami rozwojowymi, realizowane w placówkach oświatowych. Udział w szkoleniu umożliwia ponadto poszerzenie swojego warsztatu kompetencji terapeutycznych oraz kształtowanie umiejętności rozumienia zachowań uczniów/ podopiecznych/ pacjentów zamiast ich szybkiej oceny i natychmiastowej eliminacji. Szkolenie relacyjne jest szkoleniem uwrażliwiającym uczestników na potrzeby osób, z którymi pracują – zarówno dzieci, jak też ich rodzin. Rozwija zdolności analitycznej obserwacji, rzeczywistej empatii (z zachowaniem wyraźnych granic oraz zadbaniu o własny komfort i dobrostan), a także refleksyjności. W czasie szkolenia uczestnicy uczą się przeprowadzać diagnozę systemową, uwzględniającą całą rodzinę dziecka, aby dobrze rozpoznawać sytuacje, w których praca z dzieckiem nie powinna zostać podejmowana lub też powinna zostać rozpoczęta po spełnieniu przez rodzinę określonych warunków.

Jak?

Szkolenia kierowane są do grup zorganizowanych. Czas trwania, liczba godzin, szczegółowy zakres poruszanych treści są zależne od potrzeb uczestników i uzgadniane przed spotkaniem/ spotkaniami. W przypadku indywidualnych uczestników możliwe jest podjęcie konsultacji oraz superwizji własnej pracy edukacyjno-terapeutycznej (osobiście lub za pośrednictwem telefonu/ komunikatorów internetowych).

Zgłoszenia prosimy kierować na adres mailowy: kontakt@autyzmrelacyjnie.pl